poniedziałek

ARAM dołącza do „AValliance”


AV Alliance to nowo utworzony alians, zrzeszający wiodących dostawców technologii eventowej na świecie. 45 firm w 26 różnych krajach tworzą międzynarodowy sojusz zdolny obsługiwać globalnych klientów.

W lutym tego roku, ARAM stał się wyłącznym reprezentantem i członkiem AV Alliance w Polsce.

Pomysł, aby stworzyć globalną sieć narodził się z potrzeby klienta, który chciał zlecić jednemu podmiotowi koordynację działań w wielu krajach. W tym przypadku, globalna korporacja zleciła szwajcarskiej firmie, Habegger AG dostarczanie technologii do eventów w 17 krajach Europy. Może to dotyczyć dużych akcji, ale i  małych wydarzeń. Często projekty klientów są zbyt małe by mogły być centralnie obsługiwane. Z tego powodu właśnie firma Habegger AG postanowiła utworzyć europejską sieć partnerów. Ocena partnerów opiera się na firmach o odpowiedniej jakości i niezawodności. Dlatego też wszyscy członkowie sieci spełniają kompleksowe wymogi kryteriów jakościowych. Zostały one sprawdzone i potwierdzone na miejscu. Klienci sojuszu mogą być pewni, że mogą polegać na takiej samej jakości, gdziekolwiek realizują swoje projekty.

Wszyscy członkowie są niezależnie zarządzanymi firmami i są jednymi z wiodących w swoich regionach. Firmy zrzeszone w AVAlliance łącznie robią 42000  indywidualnych projektów każdego roku i mają łączną powierzchnię magazynową ponad 200 000m2. 

Dziś sojusz obejmuje spółki w 25 krajach. Każdy członek wynajmuje sprzęt audio-wizualny i sprzęt oświetleniowy oraz dostarcza kompleksowe usługi techniczne. Sieć jest stale rozszerzona o partnerów w regionach, w których nie posiada jeszcze swoich reprezentantów.

Aby uzyskać listę partnerów, wejdź na stronę: www.avalliance.com